Warunki gwarancji

Poniższe warunki obowiązują dla wszystkich naszych dostaw i usług, łącznie z przyszłymi dostawami i usługami, z wyłączeniem ogólnych warunków kupującego.

Odmienne uzgodnienia wymagają naszego jednoznacznego pisemnego potwierdzenia, a w przypadku wątpliwości mają zastosowanie tylko w wyraźnie uzgodnionym przypadku.

1. Czas trwania i początek gwarancji:

 1. Gwarancja na produkty Biohort udzielana jest na okres 20 lat.
 2. Okres rozpoczyna się z datą wystawienia faktury.
Okres gwarancji nie jest przedłużany przez dostawy zastępcze

2. Warunki wstępne gwarancji:

 1. Produkt Biohort został zakupiony od dystrybutora Biohort. 
 2. Montaż / składanie przeprowadzono profesjonalnie zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
 3. Produkt Biohort był używany do przechowywania narzędzi ogrodniczych, mebli ogrodowych, rowerów itp. i nie był stosowany niezgodnie z przeznaczeniem. 
 4. Produkt Biohort jest własnością pierwszego nabywcy i nie był demontowany i ponownie montowany.

3. Treść i zakres gwarancji::

 1. Gwarancja obejmuje rdzewienie części blaszanych oraz części, które z powodu wadliwej konstrukcji lub wadliwego wykonania są w sposób oczywisty bezużyteczne lub ich użytkowanie jest znacznie ograniczone. Części te będą naprawiane lub wymieniane (według naszego wyboru) nieodpłatnie.
 2. Nie ponosimy kosztów demontażu, instalacji i transportu. Wymienione części stają się naszą własnością lub są utylizowane przez klienta.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody następcze.

4. Ograniczenia gwarancji:

 1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad, które powstały wskutek:
  • szkód transportowych (odpowiada za to przewoźnik - konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie) 
  • wpływów lub czynników zewnętrznych, nadzwyczajnych zjawisk naturalnych (np. gradobicie) 
  • ogólnych błędów montażu 
  • błędów fundamentowania, braku drenażu wody w obszarze profilu glebowego 
  • nieodpowiedniego miejsca ustawienia i/lub brakującego kotwienia 
  • uszkodzeń i zadrapań lakieru, które nie zostały natychmiast skorygowane 
  • wad konserwacyjnych (np. brak oliwienia / smarowania zamka bębenkowego i zawiasów) 
  • nadmiernej wilgotności otoczenia lub agresywnych substancji z otoczenia (np.: zawierające słoną wodę i/lub piaszczyste powietrze otoczenia, agresywne i ścierne środki czyszczące, sól drogowa, nawozy i inne substancje chemiczne) 
  • zużycia (np. zamek bębenkowy) 
  • odkształceń barwy, ponieważ barwniki mogą ulegać zmianom w miarę upływu czasu 
  • Dla części gumowych i plastikowych obowiązuje tylko ustawowy, 24-miesięczny okres gwarancji.
 2. Niniejsza gwarancja wygasa, jeśli klient zalega z płatnością lub jeśli wada nie została zgłoszona na piśmie i udokumentowana natychmiast po stwierdzeniu szkody.

5. Pozostałe:

Miejscem wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z gwarancji jest A-4120 Neufelden. Nabywca lub osoba trzecia nie może wywodzić z niniejszej gwarancji dalszych praw, w szczególności roszczeń odszkodowawczych jakiegokolwiek rodzaju lub praw do potrącenia lub zatrzymania.
We wszystkich innych aspektach dla regulacji gwarancyjnych obowiązują warunki handlowe danego dostawcy.